Friday, May 16, 2008

ISRAEILIYAT

PENGENALAN ISRAEILIYAT

+ jama3 dari perkataan ‘israiliyah’

+ iaitu kesah2, cerita2, yang diriwayatkan (diceritakan) oleh bangsa Israeil/Yahudi. -samada kesah2 bangsa Israeil/Yahudi itu sendiri-

+ bangsa Israeil adalah berasal dari keturunan Nabi Ya3qub bin Ishaq bin Ibrahim, iaitu bapa kepada Asbat (keturunan), -dalam alQur-an bayak disebut lafaz ‘asbat’ ni-

+ asbat ni adalah 12 orang adik beradik – yang digelar Bani Israeil adalah orang2 Yahudi yang berketurunan dari mereka 12 orang ini.

+ bukti ayat alQur-an yang mengatakan bahawa Yahudi itu Israeil :-
~ al-Maidah : ayat 78
~ al-Israk : ayat 4
~ an-Naml : ayat 76

+ ulamak2 tafsir dan hadith memberi makna Israeiliyat secara lebih luas iaitu kepada “ setiap sesuatu yang masuk ke dalam tafsir dan hadith –maknanya semua cerita2, kesah2 rekaan yang tidak diketahui sumber atau asal kesah itu- yang terdiri dari cerita2 yang tidak ada asalnya dari cerita2 lama/dahulukala. Ia hanyalah semata2 cerita rekaan musuh2 Islam . “ . Mereka menciptakan cerita2/kesah2 tersebut dengan niat buruk, kemudiannya memasukkannya pula ke dalam tafsir dan hadith untuk merosakkan 3aqidah umat Islam.
~Contoh: kesah Gharanik, kesah Zainab aljahshy, kesan tentang perkahwinan Rosulullah s.a.w , dll._.

+ sebab Ulamak menisbahkan semua kesah2/cerita2 yang tidak diketahui , tidak dijumpai asal usul @ dalil kesohehannya sebagai riwayat Israeiliyat adalah kerana menuut ghalib-kebiasaan-, majoriti sumber Yahudi sebegitu. Majority riwayat2 tentang perkara2 khurofat dan palsu berasal dari dongeng bangsa Yahudi/Israeil, apatah kaum Yahudi/Israeil sendiri adalah kaum yang terkenal dengan kebatilan.


SEDIKIT INFO TENTANG GOLONGAN YAHUDI

+ golongan Yahudi adalah golongan ahli Kitab yang paling rapat dan dekat kaitannya dengan umat Islam.

+ berpengetahuan lebih luas dan pandai membuat helah dengan memberi gambaran yang salah terhadap keindahan Islam dengan tipu daya mereka semata2.

+ golongan Yahudi sangat memusuhi dan membenci ajaran Islam serta seluruh kaum Muslimin. {al-Maidah: ayat 82}

+ antara ketua Yahudi- ketua pemutar belit, bermuka2, ketua kesesatan dan ketua munafik- yang sangat dikenali adalah 3abdullah bin Sabak.
~ dibelakang beliau berdiri banyak pengikut2 yang berpura2 menganut islam (munafikun) yang sangat memperjuangkan ahlul bait –ahli2 keluarga Rosulullah s.a.w- tapi dengan niat yang kotor. Isitu semata2 untuk memperluaskan lagi tipu daya mereka. Menyebarkan kerosakan dikalangan Umat Islam dengan merosakkan 3aqidah dan pegangan serta fahaman umat Islam itu. Agar dengan itu kesatuan ummah, kesatuan pemikiran umat Islam akan kacau bilau dan berpecah belah.

~ tujuan mereka menyerapkan kesah2 isareiliyat ke dalam tafsir2 dan hadith2 adalah agar peranan mereka -orang2 Yahudi/Israeil- menjadi lebih banyak dari bangsa lain dalam pelbagai bentuk. – dengan itu kaum mereka menjadi kaum paling mulia dan penting peranan mereka berbanding kaum lain-

+ maka atas dasar2 itulah , semua kesah2 yang palsu, yang tiada asal usul sumber serta kesohehannya di kira sebagai kesah2 “ Israeiliyat”.


besambung nanti...
"BAGAIMANA ISRAEILIYAT BOLEH TERSERAP MASUK KE DALAM TAFSIR2 DAN HADITH2 ?"

Friday, April 25, 2008

ayat2 Makiyyah vs ayat2 Madaniyyah

sambungan lepas...

6) Ayat-ayat Makiyyah vs ayat-ayat Madaniyyah

S : Apa perbezaan antara ayat-ayat Makiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah?
J : Perbezaan ayat-ayat Makiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah ;


a) dari segi masa
-- ayat-ayat yang diturunkan di Mekah @ sebelum Nabi Muhammad s.a.w berhijrah ke Madinah disebut ayat-ayat Makiyyah.
-- ayat-ayat yang diturunkan di Madinah @ sesudah Nabi berhijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyyah.

b) dari segi bahagian dalam alQur-an
-- ayat-ayat Makiyyah meliputi 19/30 dari isi alQur-an juga bersamaan 86 suroh.
-- ayat-ayat Madaniyyah meliputi 11/30 dari isi alQu-an dan terdiri atas 28 suroh.

c) dari segi struktur /cirri-ciri ayat

i) a) ayat-ayat Makiyyah umumnya pendek-pendek.
b) ayat-ayat Madaniyyah umumnya panjang-panjang.

ii) a) suroh-suroh Makiyyah 19/30 dari alQur-an, ayat-ayatnya berjumlah 4,780 ayat.
b) suroh-suroh Madaniyyah 11/30 dari alQur-an, ayat-ayatnya berjumlah 1,456 ayat.

iii) a) juz 28 seluruhnya Madaniyyah kecuali suroh Mumtahanah (60), ayatnya 137.
b) juz 29 seluruhnya Makiyyah kecuali suroh ad-Dahr (76) , ayatnya 431.

iv) suroh al-Anfal dan suroh asy-Syu3araa, masing-masing setengah juz tetapi yang pertama Madaniyyah dengan bilangan ayat sebanyak 75, sedang yang kedua Makiyyah dengan 227 ayat.

v) a) ayat-ayat Makiyyah kebanyakkannya menggunakan lafaz ‘ Yaa aiyuhannass…’ ( wahai sekalian manusia…)
b) ayat-ayat Madaniyyah pula menggunakan lafaz ‘ Yaa aiyuhallaziina aamanu…’ ( wahai mereka-mereka yang beriman…)

v) dari segi isi kandungan
a) ayat-ayat Makiyyah mengandungi hal-hal berhubung keimanan, ancaman dan pahala, kisah-kisah umat terdahulu, yang mengandungi pengajaran dan budi pekerti.
b) ayat-ayat Madaniyyah mengandungi hokum-hukum, samada hokum dat @ duniawi, seperti hukum-hukum kemasyarakatan, ketatanegaraan, hukum perang, hukum antarabangsa, hukum antara agama dll.

Friday, March 21, 2008

SEJARAH AL-QURAN

1) Apa erti lafaz ‘qur-an’ ?
J : ‘qur-an’ menurut bahasa bererti bacaan.
- di dalam al-Quran sendiri dah guna kalimah ‘qur-an’ yang membawa maksud “bacaan” , iaitu pada ayat 17-18 surah al-Qiyamah. (75:17-18)

maksud ayat;
{ sesungguhnya mengumpulkan al-Quran (di dalam dadamu) dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (kerna itu), jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya }- ( ‘qur-aanahu’ = bacaannya )

rujuk al-Quran untuk lafaz ayatnya.

# lantas diguna pakai lafaz ‘qur-an’ itu untuk al-Quran sekarang.

2) Apa erti al-Quran ?
J: Kalam ALLAH s.w.t , merupakan mu3jizat, diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad s.a.w dan membacanya dikira ibadat.

Lalu, dengan definisi ini, tertolaklah beberapa perkara :-

• kalam ALLAH yang diturunkan pada Nabi Muhammad s.a.w
-> lalu kalam ALLAH yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad s.a.w tidak dipanggil al-Quran. (contoh, kalam ALLAH yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s, tidak dipanggil al-Quran tetapi Taurat, pada Nabi Isa a.s pula Injil dan Nabi Daud a.s dipanggil Zabur)

• kalam ALLAH yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w , yang dengan membacanya dikira ibadah.
-> ini menolak Hadits Qudsy. Hadits Qudsy sungguhpun merupakan kalam Allah dan diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w, tetapi membacanya tidak dikira ibadah. Lantas ia tidak dipanggil al-Quran , ayat-ayatnya tidak dipanggil ayat al-Quran.

3) Bagaimana cara al-Quran diwahyukan (diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w ) ?
J : Nabi Muhammad s.a.w menerima wahyu melalui beberapa cara dan keadaan.
a) malaikat memasukkan wahyu itu terus ke dalam hati baginda, dalam keadaan ini, Nabi tak lihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahawa wahyu itu sudah ada dalam hatinya. (42:51)

b) malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dengan menyerupai susuk lelaki, mengajarkan Nabi ayat-ayat al-Quran sehingga Baginda mengetahuinya dan menghafaz benar-benar ayat itu.
c) wahyu diturunkan kepada Nabi seperti gemerincingnya loceng. Cara ini paling berat dirasakan bagi Nabi. Kadang-kadang pada kening Baginda terpancar bercucuran keringat walaupun wahyu itu diturunkan di saat musim dingin yang amat.

--> kadang-kadang pula, unta baginda terpaksa berhenti dan duduk kerana merasa amat berat, sekiranya wahyu itu turun ketika Baginda sedang mengenderai unta.
diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit ;


' Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rosulullah s.a.w.
Aku lihat keadaan Rosulullah s.a.w ketika turunnya wahyu, seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai penurunan wahyu itu, barulah keadaan Baginda kembali seperti biasa.'
d) malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi, tetapi bukan berupa seperti susuk laki-laki seperti keadaan (b) , tetapi dengan rupanya yang sebenar, yang asli. (53:13-14)


4) Selama berapa tahun al-Quran diturunkan (secara beransur-ansur) ?
J : al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam masa 22 tahun, 2 bulan , 22 hari.

5) Apa hikmah diturunkan wahyu (ayat-ayat al-Quran) itu secara beransur-ansur ?
J : Hikmah-hikmahnya :-
a) agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan .
- sekiranya diturunkan segala suruhan dan larangan seentak, sekaligus banyak, mungkin menyebabkan manusia-manusia merasa berat, susah dan enggan melaksanakannya.

b) di antara ayat-ayat itu, ada yang nasikh dan ada yang mansukh, sesuai dengan kemaslahatan manusia mengikut keadaan.
- sekiranya al-Quran diturunkan sekaligus, nasikh dan mansukh tak dapat dilaksanakan.

c) sesuatu ayat itu, turun sesuai dengan peristiwa – peristiwa yang terjadi. Dengan ini, akan lebih mengesankan, lebih memperanguhi hati-hati manusia.

d) untuk memudahkan penghafalan.

e) diturunkan secara beransur-ansur kerana, ada ayat-ayat yang diturunkan yang ia merupakan jawapan daripada pertanyaan atau penolakan sutu pendapat atau perbuatan. Hal ini tak mungkin dapat dilakukan sekiranya al-Quran diturunkan sekaligus.

f) untuk menjadi penguat dan penetap hati Nabi Muhammad s.a.w . (25:32)


“ berkatalah orang-orang yang kafir,
‘ mengapa alQur-an itu tidak diturunkan kepada nya (Muhammad s.a.w)
sekali turun sahaja?’ demikianlah (secara beransur-ansur),
supaya KAMI perkuat hatimu (Muhammad) dengannya (alQur-an)
dan KAMI membacakannya kelompok demi kelompok.”


bersambung.....